Prikazuje se svih 15 rezultata

8.00  (60.28 kn)
13.50  (101.72 kn)

BILJKE I ŽIVOTINJE

Šumske zeljaste biljke

16.00  (120.55 kn)

BILJKE I ŽIVOTINJE

Izmjera šuma

13.50  (101.72 kn)

BILJKE I ŽIVOTINJE

Hrast lužnjak u Hrvatskoj

26.50  (199.66 kn)

BILJKE I ŽIVOTINJE

Poplavne šume u Hrvatskoj

40.00  (301.38 kn)

BILJKE I ŽIVOTINJE

Gradnja šumskih putova i pruga

17.00  (128.09 kn)
19.91  (150.01 kn)

BILJKE I ŽIVOTINJE

Drveće

19.91  (150.01 kn)

BILJKE I ŽIVOTINJE

Planinske biljke

15.93  (120.02 kn)

BILJKE I ŽIVOTINJE

Drvored u jadranskom priobalju

7.96  (59.97 kn)
13.27  (99.98 kn)

BILJKE I ŽIVOTINJE

Ekonomika drvne industrije

6.64  (50.03 kn)

BILJKE I ŽIVOTINJE

Endemične biljke

15.93  (120.02 kn)
Naša Politika zaštite privatnosti podataka usklađena je sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (GDPR), te je dostupna za pregled na našoj web stranici.