Hrvatsko primorje

300.00 Kn

Autor: Milan Šenoa, Ivan Pl. Bojničić
Izdavač: Knjižara “Liburnija” A. Jaričević, Crikvenica
Godina izdanja: 1925.

Knjiga se nalazi na lokaciji: Dežmanova 3