Dendrologija sa osnovima fitocenologije

120.00 Kn

Autor: Branislav Jovanović
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd
Godina izdanja: 1971.
Broj stranica: 576
Dimenzije: 17×23 cm
Uvez: tvrdi